TB: Tiếp tục đăng kí cổ vũ SV-League trận 3 (SGU-NLU)


Do số lượng đăng ký chưa đủ mức dự kiến (500 sinh viên), Khoa tiếp tục thông báo đến các bạn sinh viên:
- Thời gian tập trung: từ 12g15-12g45 ngày 02/12 (Thứ 4) tại sân khu A (gần cổng sau).
- Các bạn đăng ký tham gia Hội cổ động viên chính thức của Trường: tập trung 12g00 tại sân trước Văn phòng Đoàn để tập cổ vũ, phân công nhiệm vụ.
- Link đăng ký lại:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFIq5CrXhu4iGDENY7LEu-r28s2UhUWQmqWCdpVXpqBMJLSg/viewform?usp=pp_url

Mọi quyền lợi của sinh viên vẫn như thông báo số 58/TB-CTSV ngày 30/10/2020 của Phòng CTSV ban hành.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác