TB: Kiểm tra thông tin cá nhân SV K.17


SV ghé Khoa (D.101,CS Chính, 273 An Dương Vương) kí xác nhận thông tin,hạn chót 22/01/2021.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác