TB: Nhận thẻ BHYT 2021


Các bạn SV nhận trực tiếp thẻ BHYT 2021 tại VPK (D.101), CS Chính trong giờ hành chính.
Lưu ý: trong cột Ghi chú, nếu chỉ có Lớp thì SV được cấp thẻ mới, còn nếu ghi 'Không thay đổi thông tin' thì SV dùng lại thẻ cũ. Trường hợp SV đã đóng tiền nhưng không có tên thì SV liên hệ trực tiếp Trạm Y tế (A.002), CS Chính.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác