TB: Thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào đợt 2 năm học 2020-2021


1. Đối tượng: Các bạn sinh viên chưa đủ điều kiện học Tiếng Anh I.

2. Thời gian đăng kí: đến hết ngày 19/3/2021.

3. Địa điểm: Văn phòng Khoa (Phòng D. 101 - 273 An Dương Vương, P.3, Q.5).

4. Danh sách dự thi: đính kèm Thông báo.

 


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác