TB: Về việc đóng lệ phí tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp trong năm 2021


1. Thời gian: đến hết 29/4/2021.
2. Địa điểm: Văn phòng Khoa (Phòng D. 101- 273 An Dương Vương, P.3, Q.5, CS Chính).
3. Lệ phí tốt nghiệp, lễ phục tốt nghiệp và cấp các loại chứng chỉ: 255.000đ.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác