TB: Tiếp tục khảo sát lấy ý kiến phản hồi HK 2, năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)


Khoa đề nghị SV tiếp tục thực hiện Khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV. Đợt bổ sung này sẽ diễn ra từ 14/06/2021 đến hết  21/06/2021 dành cho tất cả các SV chưa tham gia cho ý kiến ở đợt chính thức. SV tiếp tục tham gia cho ý kiến đầy đủ để hoạt động lấy ý kiến phản hồi của Nhà Trường đạt kết quả tốt. Trân trọng ./.

Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác