TB:Điều chỉnh thời gian bắt đầu học kì, tổ chức dạy và học bù học kì 1, năm học 2021-2022 đối với các lớp học phần khoá 18, 19, 20


 


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác