TB: Về việc tổ chức thi ngoại ngữ đầu ra trình độ đại học cho sinh viên khoá 17 trở về trước


***Lưu ý: Thông báo này thay thế cho thông báo số 1953 về việc tổ chức thi ngoại ngữ đầu ra trình độ đại học cho sinh viên khoá 18 trở về trước

 


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác