TB: Thực hiện chế độ chính sách cho SV các khóa HK 1, năm học 2021-2022 và Danh sách SV thuộc diện được miễn giảm học phí HK 1, năm học 2021-2022 (dự kiến)


 

Kính gửi các bạn SV;
- Do tình hình dịch bệnh nên HK này có thay đổi cách thức về nộp hồ sơ chế độ chính sách SV: gửi File Online xét duyệt qua Email trước rồi sau đó mới gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện về Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV).
- SV thắc mắc về chế độ chính sách có thể gửi trực tiếp về Email: chedochinhsach@sgu.edu.vn
- SV xem Thông báo, danh sách và hướng dẫn trên Website của P.CTSV: http://ctsv.sgu.edu.vn/index.php/18-chedochinhsach/211-thong-bao-v-v-n-p-b-sung-h-so-ch-d-chinh-sach-t-i-tru-ng-h-c-ky-i-nam-h-c-2021-2022
Trân trọng./.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác