TB: Khảo sát đăng kí dự Lễ Tốt nghiệp đợt 2,3,4,5 năm 2021


Khoa thông báo các bạn SV:
- Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2021 (Xét tốt nghiệp đợt 2, 3, 4, 5 năm 2021), Phòng Công tác sinh viên thực hiện khảo sát SV đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp năm 2021 dự kiến tổ chức từ ngày 24, 25, 26 tháng 11 năm 2021 theo địa chỉ sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43G_uOm_looqWm9Rkod8gimXiSaEndWOPLzl1rgw57KPPbA/viewform
Hạn chót SV thực hiện khảo sát lúc 17g00 ngày 14/11/2021 (Chủ nhật). Sau thời gian trên,P.CTSV sẽ đóng link.
Lưu ý:
- SV không thực hiện khảo sát sẽ không được dự lễ.
- Tùy theo số lượng khảo sát, P.CTSV sẽ tham mưu Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo tổ chức Lễ Tốt nghiệp chính thức.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác