TB: Kết quả xét Cảnh báo rèn luyện và Tạm dừng học HK 2 năm học 2020-2021


 

  Khoa thông báo các bạn SV:

- Các SV bị tạm dừng HK 1 năm học 2021-2022 vì kết quả điểm rèn luyện (ĐRL) của HK 2 năm học 2020-2021, nếu muốn vào học lại HK 2 năm học 2021-2022, SV phải lên trang Web Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) để tải mẫu đơn xin vào học lại vì kết quả ĐRL trước 01/12/2021 (Thứ 4).

- SV sẽ gửi đơn qua Mail Khoa để Khoa xác nhận trước, sau đó Khoa nộp để P.CTSV ra Quyết định.

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác