TB: Về việc rà soát, bổ sung thông tin tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022


1. Danh sách sinh viên đã đóng tiền và điền đầy đủ thông tin

2. File hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID

 


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác