TB: Về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022


1. Thời gian: 09g45 - 11g30 ngày 24/4/2022

2. Địa điểm: Phòng E.502, khu E, cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn.

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và CMND/CCCD khi đi nhận bằng tốt nghiệp.

 


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác