TB: Đóng lệ phí tốt nghiệp đối với SV tốt nghiệp trong năm 2022


- Đối tượng: SV khoá 18 và những SV chưa đóng lệ phí được xét công nhận tốt nghiệp trong năm 2022;
- Lệ phí tốt nghiệp, lễ phục tốt nghiệp và cấp các loại chứng chỉ: 255.000đ;
- Đối với SV hệ Đại học VLVH khoá 18 chỉ thu lệ phí tốt nghiệp và lễ phục tốt nghiệp: 240.000đ;
- Thời gian: Từ 25/4/2022 đến 13/5/2022;
- Địa điểm: VPK GDTH (Phòng D. 101- 273 An Dương Vương, P. 3, Q. 5);
Trân trọng./.

Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác