TB: Khai giảng các lớp Ứng dụng CNTT khóa 158


 

Trung tâm Công nghệ Thông tin gửi các bạn SV thông tin về lớp học ƯDCNTT nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học:
- File Thời khóa biểu Khóa K158 đính kèm (thời khoá biểu này cũng có thể được xem ở thông báo trên).
Trân trọng./.

Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác