Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học khóa 19 bảo vệ xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường


             Sáng ngày 26/5/2022, tại Phòng HB.306, Cơ sở chính, Trường Đại học Sài Gòn, nhóm sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học khóa 19 đã hoàn thành xuất sắc buổi báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường của sinh viên, năm học 2021-2022.
            Đề tài: “Sử dụng phần mềm GeoGebra vào việc thiết kế một số sản phẩm toán học động phục vụ việc dạy diện tích ở môn Toán lớp 3 và 4” là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do nhóm sinh viên gồm: Nguyễn Tấn Tài (Chủ nhiệm đề tài), Trần Long Quang, Lê Nguyễn Ngọc Điền (thành viên) thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Trần Hòa Hiệp, Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học.
           Hội đồng Khoa học chuyên môn thông qua đề tài với số điểm 98/100, xếp loại xuất sắc. Theo các thành viên của Hội đồng Khoa học, đề tài có tính ứng dụng cao về mặt giáo dục và đào tạo ở chương trình dạy học Toán bậc Tiểu học. Đề tài có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.
           Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động giúp sinh viên xây dựng và phát triển được tính năng động, sáng tạo, khả năng tư duy độc lập, tự nghiên cứu và khả năng làm việc nhóm của mình. Qua đó cũng giúp sinh viên trau dồi kiến thức, phát huy những điểm mạnh, áp dụng khoa học công nghệ vào giải quyết vấn đề thực tiễn, tích lũy kỹ năng nghề nghiệp...Để đảm bảo sinh viên sau khi ra trường đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Hy vọng, qua buổi báo cáo xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của nhóm sinh viên khóa 19, năm học 2021-2022 sẽ góp phần tạo động lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong Khoa; hứa hẹn sự phát triển số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Điều đó cũng chính là mục đích lớn lao của Khoa Giáo dục Tiểu học nói riêng và trường Đại học Sài Gòn nói chung.

Một số hình ảnh tại Buổi báo cáo:

De tai NCKHSV 21 22 01

Hình 1: Toàn cảnh buổi báo cáo Tổng kết

De tai NCKHSV 21 22 02

Hình 2: Sinh viên Nguyễn Tấn Tài đang trình bày buổi báo cáo

De tai NCKHSV 21 22 03

Hình 3: Sinh viên Trần Long Quang trình bày các sản phẩm

De tai NCKHSV 21 22 04

Hình 4: Sinh viên Lê Nguyễn Ngọc Điền báo cáo kết quả nghiên cứu

De tai NCKHSV 21 22 05

Hình 5: Nhóm sinh viên thực hiện đề tài và Giảng viên hướng dẫn Thầy Trần Hòa Hiệp

De tai NCKHSV 21 22 06

Hình 6: Các quý Thầy, Cô trong Hội đồng chuyên môn trường Đại học Sài Gòn
và các quý Phụ huynh của nhóm sinh viên thực hiện đề tài


Chuyên mục: Tin quan trọng | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác