TB: Nhận đăng ký thi tự do Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 23/7/2022


Khoa gửi thông báo đến các bạn SV:
- Do số lượng thí sinh kỳ thi ngày 24/7/2022 đã quá đông, Trung tâm Công nghệ thông tin kết thúc nhận đăng ký ngày 24/7/2022. Đồng thời, Trung tâm mở đăng ký thi tự do ƯDCNTT Cơ bản ngày 23/7/2022 (thứ bảy).
- Trân trọng./.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác