TB: Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2022


Khoa gửi các bạn SV:

- Để phục vụ cho buổi họp xét CNTN đợt 2 năm 2022 (ngày 24/6/2022), thực hiện công văn 986/ĐHSG-ĐT ngày 30/5/2022 về tổ chức thi HK II, 2021 - 2022 và xét CNTN đợt 2 năm 2022, Khoa gửi Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2022;

- Đề nghị các bạn SV rà soát kết quả xét dự kiến. Nếu có phản hồi SV liên hệ CVHT hoặc cô Nguyệt (Trợ lý Đào tạo-090.334.9988) trước 10g00 ngày 23/6/2022. Sau đó số liệu sẽ chốt để thống kê phục vụ cho buổi họp xét.

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác