TB: Tổ chức Tuần SHCD-SV cho SV cuối khóa (Khóa 18), năm học 2021-2022 (Kèm Kế hoạch tuyển dụng và Bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục TP năm học 2022-2023)


 

TB tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SGD và ĐT, năm học 2022-2023

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác