TB: Khai báo bổ sung thông tin ngoại trú của SV


 

Danh sách điều chỉnh + khai bổ sung thông tin ngoại trú_cập nhật 06-7-2022 
('Danh sách chưa khai' được cập nhật này đã loại bỏ những SV đang ở nội trú tại các Ký túc xá Q. 8, KTX CS 1 thì không cần khai thông tin ngoại trú và không bị trừ điểm rèn luyện).


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác