TB: Danh sách SV (tốt nghiệp + chưa tốt nghiệp) đợt 3 năm 2022-dự kiến


- Để phục vụ xét công nhận tốt nghiệp (CNTN) đợt 3 năm 2022 (ngày xét 12/7/2022), Khoa gửi các bạn SV:

* Danh sách SV được CNTN (dự kiến);

* Danh sách SV chưa được CNTN (dự kiến) kèm lý do chưa được CNTN;

- Đề nghị SV rà soát và phản hồi để lớp trưởng tổng hợp kết quả cho cô Nguyệt-090.334.9988-Trợ lí Đào tạo, hạn đến 16g00, ngày 10/7/2022 (Chủ nhật);

- SV chưa CNTN cần kiểm tra tất cả lý do chưa được CNTN, đặc biệt SV Khóa 18 (xét tốt nghiệp đúng tiến độ) đã tích lũy đủ tín chỉ (dù còn nợ Chuẩn đầu ra) cần báo cáo xử lý ngay (VD: chưa quy đổi môn, xét chứng chỉ thiếu, ...);

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác