TB: Huy động SV tham gia Ngày hội thực tập và việc làm năm 2022


 

SV đăng kí tham gia từ cố vấn hoặc lớp trưởng.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác