TB: Kết quả rèn luyện HK 2,năm học 2021-2022 (dự kiến)


 

Khoa gửi các bạn SV!
- Yêu cầu tất cả SV phải kiểm tra và rà soát ĐRL (dự kiến) đã được đăng tải, nếu có sai sót thì SV báo Khoa để ghi nhận, điều chỉnh. Hạn chót khiếu nại: 12/8/2022.
- Sau thời hạn này, P.CTSV sẽ không giải quyết các sai sót, khiếu nại của SV (nếu có).
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác