TB: Về việc trả hồ sơ nhập học cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2, 3 năm 2022


- Sinh viên tốt nghiệp đợt 2, đợt 3 có nhu cầu nhận lại hồ sơ sinh viên (sinh viên đã nộp lúc nhập học) vui lòng đăng ký theo đường dẫn sau: https://bit.ly/3Pi6ruW

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/8/2022 (thứ tư)

- Thời gian và địa điểm trả hồ sơ: trong ngày Lễ Tốt nghiệp (ngày 20/8/2022) và từ ngày 22/8/2022 đến ngày 15/9/2022 tại Phòng Công tác Sinh viên (phòng D.001, cơ sở chính). Sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chính (thứ hai đến thứ sáu).

Sau thời gian trên, sinh viên không đăng ký nhận hồ sơ sau tốt nghiệp hoặc đăng ký mà không đến nhận thì Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại về sau.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác