TB: Kết quả (Điểm rèn luyện + Cảnh báo + Tạm dừng học) và Học bổng khuyến khích HK 2, năm học 2021-2022 (chính thức)


Khoa gửi các bạn SV:

- Kết quả điểm rèn luyện HK 2, năm học 2021-2022 (chính thức);

Kết quả Cảnh báo HK 2, năm học 2021-2022 (chính thức);

Kết quả Tạm dừng học HK 2, năm học 2021-2022 (chính thức);

Học bổng khuyến khích HK 2, năm học 2021-2022 (chính thức).

SV điền thông tin STK ngân hàng tại: https://bit.ly/3R7stBV (thời hạn: từ 25/8/2022 đến 04/9/2022).
* Lưu ý:
- Chỉ những SV có tên trong Danh sách học bổng HK 2, năm học 2021-2022 (danh sách chính thức) mới điền thông tin ở mẫu trên;
- SV phải điền STK chính chủ SV. Nhà trường không chấp nhận chủ số tài khoản không phải là của SV được nhận học bổng;
- STK phải là STK ngân hàng Agribank (không bắt buộc phải là chi nhánh An Phú-TP.HCM), Nhà trường không chấp nhận STK của các ngân hàng khác;
- Từ 05/9/2022, Phòng Kế hoạch-Tài chính sẽ tổng hợp danh sách gửi Kho bạc để chuyển tiền đợt 1. Tiền học bổng sẽ chuyển SV trong vòng 2 tuần sau khi chốt danh sách. Sau khi chuyển xong đợt 1, Phòng Kế hoạch-Tài chính sẽ thông báo đợt 2 điền STK nhận học bổng HK 2, năm học 2021-2022.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác