TB: Đăng ký lớp UDCNTT cơ bản/UDCNTT trong dạy học khóa 160


 

Khoa gửi các bạn SV:

Thời khóa biểu Khóa 160;

Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học Khóa K160 tại website Trung tâm.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác