TB: Về việc phối hợp thực hiện khảo sát quốc tế về kết quả học tập và mức độ hài lòng của người học tại Việt Nam và các nước năm 2022


Trường Đại học Sài Gòn tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://tirc.twaea.org.tw/vn-survey2022/
1. Thời gian thực hiện:
Từ 19/9/2022 đến hết 30/9/2022, SV đăng nhập thực hiện khảo sát bằng tài khoản và mật khẩu như sau:
- Nhập tài khoản / ID: V0024
- Nhập mật khẩu /password: lq58qt95
Lưu ý: Do đây là hệ thống khảo sát quốc tế được thực hiện trên nhiều nước, hệ thống khảo sát sẽ đóng lại sau 30/9/2022
2. Đối tượng thực hiện: SV khoá 19,20 và 21
Đề nghị các bạn SV thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác