TB: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho VN (kỳ thi ngày 15, 16/10/2022)


 

- Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 2 (A2);

Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 3-5.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác