TB: Nhận đơn đăng ký hưởng hỗ trợ và cam kết với tỉnh Long An (theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ) đối với SV các ngành đào tạo giáo viên khóa 22 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Long An


 

- Mẫu số 01-Đơn đề nghị hưởng;

- Phụ lục 1./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác