TB: Đăng ký lớp ƯDCNTT cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học khóa K161


 

Khoa gửi các bạn SV:

Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học khóa K161 tại website Trung tâm CNTT.

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác