TB: Tổ chức chương trình "Hành trang tân SV" cho SV khóa 22, năm học 2022-2023


 

Các bạn SV khóa 22 đăng kí theo "Mẫu đăng ký Hành trang tân sinh viên khóa 22" cho CVHT hoặc lớp trưởng trước 23/11/2022 để Khoa tổng hợp nộp Trường.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác