TB: Nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT đối với SV khóa 21


 

- Các lớp trưởng khóa 21 thu bản sao bằng Tốt nghiệp (có sao y chứng thực) của các bạn và nộp về VPK trước 24/11/2022 để Khoa tổng hợp nộp Trường.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác