TB:V/v thực hiện thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2018-2019


1. Đối với sinh viên Khóa 18 (ngoại trừ sinh viên nội trú):
- Các bạn sinh viên gửi thông tin của mình cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng tải file "Danh sách sinh viên ngoại trú K.18" đính kèm về nhập thông tin của các bạn trong lớp vào file và gửi về địa chỉ email: dovanhuyc8@gmail.com đến ngày 27/11/2018.
DSSVK18: https://drive.google.com/file/d/1nhuyixtlakJM4mv_-T2eiFvFKzNLrwnw/view?fbclid=IwAR0rY8dlhAAOp9IPgjGIqbxAvHV8Gd0Ir6lQTSwcdNQhW-1ZexO04BrGBZ4
2. Đối với sinh viên khóa 17 trở về trước:
- Nếu có thay đổi chỗ ở thì sinh viên phải kê khai lại thông tin ngoại trú theo mẫu đính kèm nộp về văn phòng khoa đến ngày 23/11/2018.
Tờ khai: https://drive.google.com/file/d/0B6xTKkbiQUljUHk5SDcxTi0tSjQ/view?fbclid=IwAR2sfS7G9RE7MxQ_4vYoN0bKL069ZsZzgDIOnfthwcJDI5n19gQ5tcOaoag


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác