TB: Áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp (kèm Phụ lục chuẩn đầu ra 2019 + chuẩn đầu ra 2022)


 


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác