TB: Tham gia BHYT toàn Trường năm 2023 (lần 2)


 

Khoa gửi các bạn SV thông báo gấp:
1. SV nào chưa đóng đủ tiền thì đóng bổ sung gấp (Phụ lục 1);
2. SV đóng tiền không ghi rõ nội dung (Phụ lục 2) liên hệ trực tiếp Trạm Y tế Trường để bổ sung;
3. Hạn chót cho SV đăng ký BHYT năm 2023 là từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 24/11/2022 (Thứ Năm)Sau thời gian trên Trạm Y tế Trường sẽ không chịu trách nhiệm những khiếu nại về sau của SV trong việc tham gia BHYT năm 2023 tại Trường.
Trân trọng./.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác