TB: Lịch thu học phí HK 1 năm học 2022-2023 đối với SV ĐH CQ các ngành SP khóa 2021 và tạm hoãn thu học phí đối với SV SP khóa 2021 nhận đăng ký hỗ trợ theo NĐ 116/NĐ-CP


 

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác