TB: Nhận đăng ký lớp UDCNTT Cơ bản khóa 162


 

Khoa gửi các bạn SV:
Hiện nay Trung tâm Công nghệ Thông tin đang mở các lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản khóa 162: Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản Khóa K162 tại website Trung tâm.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác