TB: Mời SV tham gia Ngày hội Phỏng vấn Tuyển dụng năm 2022


 

- Khoa gửi các bạn lớp trường khóa 19, 20 (năm 3, 4) cho lớp đăng ký theo Mẫu: GDTH-MAU SV DANG KY NGAY HOI VIEC LAM 2022;

- Thời hạn gửi File về VPK: 13g30, 08/12/2022 (thứ 5);

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác